Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Năm, 16/8/2018 21:00

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch VIOD và ông Steve Heathcote, Phó Tổng Giám đốc ACCA cùng kí kết Biên bản thỏa thuận hợp tácBà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch VIOD và ông Steve Heathcote, Phó Tổng Giám đốc ACCA cùng kí kết Biên bản thỏa thuận hợp tác

GD&TĐ - Ngày 16/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị”, do Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh việc phải đối mặt với các mối đe dọa trên mạng, các doanh nghiệp còn phải tuân thủ luật pháp và các quy định mới về quản lý và báo cáo các rủi ro về bảo mật và an ninh mạng. Vì thế, doanh nghiệp có nguy cơ bị mất quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu bị phá hủy hoặc bị thay đổi...

Trước nguy cơ mất an toàn trên mạng, Hội đồng Quản trị phải đối mặt với những thách thức to lớn là làm thế nào để giám sát các doanh nghiệp mình quản trị các rủi ro liên quan đến an ninh mạng hiện nay. Những nguy cơ mất an toàn do mặt trái của mạng xã hội gây ra, khó có thể dựa vào các biện pháp kiểm soát truyền thống để quản lý các rủi ro về an ninh mạng...

Bởi các lí do nêu trên, Hội thảo “Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị” được tổ chức nhằm đặt ra những vấn đề liên quan đến rủi ro trên mạng với các doanh nghiệp. Từ đó tìm các giải pháp thực tế có thể áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay. Đồng thời, các doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với thách thức cũng như tham khảo các thông lệ từ các tổ chức khác nhau về cách quản lý các rủi ro ngày càng gia tăng liên quan đến an ninh mạng.

Cũng tại Hội thảo, Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự hơp tác giữa hai bên trong các vấn đề chung có liên quan nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế trở thành các nhân tố chủ chốt của tập quán kinh doanh bền vững đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nga

Tin tiêu điểm