Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Tư, 1/11/2017 16:55

Ngày mới Tân Yên

Một góc thị trấn cao Thượng - huyện Tân YênMột góc thị trấn cao Thượng - huyện Tân Yên

GD&TĐ - Tân Yên là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm TP Bắc Giang 15km về phía tây, có diện tích tự nhiên 204,3 km2. Gần 60 năm qua, với truyền thống anh hùng, cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ, Đảng viên, quân và dân huyện Tân Yên đã tích cực phấn đấu, thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân và nhân dân trong huyện, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển khá toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh các kết quả đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội, Tân Yên cũng là một trong những huyện đầu tiên của Bắc Giang sớm đạt chuẩn về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; 100% giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn đào tạo. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được vào lớp 10 đạt trên 90% (năm 2012 là 80%).

Năm học 2015- 2016, có trên 900 học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, đạt tỷ lệ 28,6%, tăng 9,1% so với năm học 2011 - 2012. Phong trào thi đua trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2015 - 2016 xếp thứ 3/10 huyện, thành phố (tăng 2 bậc so với năm học 2011-2012).

Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 90,4% (tăng 8,2% so với năm 2012), có 67 trường chuẩn quốc gia, đạt 82,7% (tăng 14 trường so với năm 2012). Năm học 2015 - 2016 ngành giáo dục xếp thứ 3/10 huyện, thành phố (tăng 4 bậc so với năm học 2011 - 2012) và luôn được đánh giá trong tốp đầu của tỉnh.

Góp phần vào đó là sự nghiệp văn hoá, thể thao, thông tin - truyền thông phát triển sâu rộng và bền vững, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hoá, thôn, khu phố đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2016 có 39.437 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, so với năm 2012 tăng 2.400 hộ; 275 đơn vị đạt danh hiệu làng văn hoá, khu phố văn hoá cấp huyện, tăng 95 đơn vị so với năm 2012; 176 đơn vị đạt cơ quan văn hoá cấp huyện, tăng 79 đơn vị so với năm 2012; 6 thôn, khu phố được UBND tỉnh công nhận 9 năm liền là thôn, khu phố văn hóa tiêu biểu.

Đặc biệt huyện Tân Yên là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng được mô hình “Thôn văn hóa điển hình”…

Ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chia sẻ: Phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng thành công mô hình nông thôn mới.

Cùng với, đó, huyện sẽ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mới trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội... Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Với những kết quả đã đạt được, huyện Tân Yên đã đạt nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua hạng Nhì, Ba của UBND tỉnh Bắc Giang; Cờ thi đua của Bộ Giao thông Vận tải…

Lưu An