Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Bảy, 9/11/2013 16:48

Không chỉ là chuyện vi hành

Không chỉ là chuyện vi hành

(GD&TĐ) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh thời đã nói: "Làm cán bộ nhớ lấy dân làm gốc, coi trọng dân, vì có dân là có tất cả, đừng bao giờ xa rời dân, chuyên quyền, độc đoán". Lời dạy đó cần  phải được mỗi cán bộ, đảng viên ghi sâu vào “bộ nhớ” cũng như thể hiện trong lời nói và hành động của mình.

(GD&TĐ) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh thời đã nói: "Làm cán bộ nhớ lấy dân làm gốc, coi trọng dân, vì có dân là có tất cả, đừng bao giờ xa rời dân, chuyên quyền, độc đoán". Lời dạy đó cần  phải được mỗi cán bộ, đảng viên ghi sâu vào “bộ nhớ” cũng như thể hiện trong lời nói và hành động của mình. Có như vậy thì hình ảnh người cán bộ, những công bộc của dân mới thực sự là những tấm gương, là chỗ dựa của nhân dân. 

Trong thế kỷ 20, ở nước ta, nói đến những nhà lãnh đạo từng vi hành đến nhân dân để nghe nhân dân nói, thấy việc nhân dân làm, hiểu đời sống nhân dân, có thể khẳng định không ai vi hành nhiều bằng Bác Hồ. Việc vi hành cũng đã trở thành phong cách của Bác, trở nên bất tử trong lòng người dân Việt Nam. Việc vi hành của Bác không phải là việc tận dụng thời gian rỗi mà với Bác đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm và là phương pháp làm việc. Khi cần biết điều gì trong nhân dân, Bác không chỉ dựa vào các báo cáo mà cái chính là Bác đi vi hành để hỏi han nhân dân. Khi Bác đi vi hành đến dân chúng, không có tiền hô hậu ủng, không báo trước để các địa phương đón rước linh đình hoặc che giấu đi sự thật, cốt để nghe người dân nói thẳng, nói thật. Noi gương Bác, đã có không ít cán bộ lãnh đạo, đảng viên đã lăn lộn với quần chúng, đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi, đương đầu với khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc

Đất nước hòa bình, thống nhất, đây đó, đã xuất hiện tình trạng quan liêu, xa dân, hách dịch, nhũng nhiễu dân, đặc biệt là khi cơ chế thị trường len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, trong đó có bộ máy của Đảng, chính quyền, từ đó hình thành “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…” điều mà Nghị quyết Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ ra. Và chắc chắn trong cái “bộ phận không nhỏ” ấy có những vị cán bộ, đảng viên xa dân và không hiểu được dân!

Trong thực tế, vẫn có những cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, trong đó có cả những vị lãnh đạo cấp cao gần gũi, sát dân. Nhớ lại thời ông Lê Huy Ngọ còn làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, chuyện vi hành của ông nhất là trong những lúc có bão gió, lụt lội là khá phổ biến. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng kế tục người tiền nhiệm của mình, thường xuyên có mặt ở những nơi sung yếu của thiên tai, chẳng hạn mới đây đích thân ông có mặt ở Đà Nẵng, nơi trọng điểm bão số 11 đổ bộ vào để làm “tổng chỉ huy” bộ phận tiền phương của miền Trung đối phó với cơn bão hung hãn này…

Cán bộ, đảng viên và nhất là các cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường việc đi cơ sở,  thể hiện sự tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương để cán bộ, đảng viên noi theo. Việc đi cơ sở cần quan tâm tập trung vào những địa phương có những điểm nóng về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, những dự án đang triển khai để giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Việc vi hành của lãnh đạo cán bộ là để “lắng nghe tiếng nói người dân”, giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của người dân, tạo niềm tin, thể hiện sự trân trọng các ý kiến góp ý của nhân dân. 

Vi hành đúng cách phải trở thành một phương thức hữu hiệu của công tác tư tưởng, công tác dân vận, một biện pháp mang tính thực thi cao trong việc nắm bắt và chăm lo đời sống nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, làm trong sạch bộ máy nhà nước và giữ vững bản chất nhà nước là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Dân Hùng