Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Bảy, 18/11/2017 15:15

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai mạcChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai mạc

GD&TĐ - Sáng 18/11, lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 đã được tổ chức tại làng văn hóa Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Tham dự Lễ khai mạc có Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật của cộng đồng 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, trong đó đặc biệt là các gia đình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, trí thức, con em của hơn 100 đồng bào thuộc 12 cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, 87 năm qua, từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc luôn gắn bó và có nhiều đóng góp to lớn với Ðảng, Nhà nước, với cách mạng. Đường lối đổi mới đúng đắn của Ðảng là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp nhân dân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Cùng với sự đóng góp của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Từ các kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà Đảng và Nhà nước phát động. 

Đặc biệt có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào các dân tộc rất ít người, đồng bào vùng biên giới, hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Chia sẻ về “Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm nay, ông Lâm Văn Khang, Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2017 cho biết: 

Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2017 như:

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Tái hiện văn hóa chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Tái hiện các lễ hội truyền tống của các dân tộc theo vùng miền; Lễ khánh thành giai đoạn 1 chùa Pháp Ấn và các hội nghị, tọa đàm.

Những hoạt động này nhằm tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Đồng thời, kết nối địa phương, dân tộc trong quảng bá di sản văn hóa, phát triển du lịch tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh biểu diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống các dân tộc tại lễ khai mạc:

Nhân dịp này thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng quà, động viên đồng bào các dân tộc đang sinh sống hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

Hoài Nam