rssheader

25/09/2020

Hà Tĩnh đầu tư 60 tỷ bảo tồn và nhân giống phát triển Bưởi Phúc Trạch

Minh Thư - 17/08/2017, 07:19 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Hình ảnh bưởi Phúc Trạch – Hương Khê, Hà Tĩnh. Hình ảnh bưởi Phúc Trạch – Hương Khê, Hà Tĩnh.

Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020; ngân sách huyện Hương Khê và các ngồn vốn hợp pháp khác.

Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận bưởi Phúc Trạch là một trong 7 loại cây ăn quả quý hiếm cấm xuất khẩu giống.

Năm 2004, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm bưởi Phúc Trạch. Hiện nay, bưởi Phúc Trạch được trồng tập trung chủ yếu ở 4 xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên (đều thuộc huyện Hương Khê – Hà Tĩnh).

Quyết định nêu rõ, mục tiêu của dự án là bảo tồn, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn gen bưởi Phúc Trạch; Hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, năng suất, chất lượng cao; Nghiên cứu tăng khả năng chống chịu điều kiện tự nhiên, lùn hóa; nghiên cứu cải thiện áp dụng cơ giới vào quá trình thụ phấn bổ sung; nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng năng suất, cải thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm;

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ, hoàn thiện quy trình trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGap trên diện tích 30ha; xây dựng mô hình thâm canh hỗn dòng trên diện tích ha, Đào tạo chuyển giao công nghệ.Tổ chức nhân giống đảm bảo chất lượng, số lượng phục vụ cho việc phát triển vùng trồng mới; nghiên cứu chọn tạo giống bưởi không hạt, ít hạt.Bảo tồn nguồn ghen, nhân giống chất lượng cao.

Những hạng mục hạ tầng đầu tư xây dựng gồm: sửa chữa, cải tạo 5 nhà lưới; xây mới 2 nhà lưới, 1 nhà đóng bầu, diện tích mỗi nhà dưới 192m2; nhà kho diện tích 12m2; 1 nhà quản lý điều hành hệ thống rãnh nước; Hệ thống điện thắp sáng và hệ thống kênh dẫn nước, tưới phun mưa, đường giao thông Quy hoạch xóm 11, xã Phúc Trạch với diện tích 3 hecta để xây dựng hạ tầng khu giống đảm bảo đủ điều kiện nghiên cứu và phát triển nguồn giống bưởi chất lượng cao.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm