Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Ba, 12/11/2013 22:31

Giá xăng giảm 250 đồng/lít

Giá xăng giảm 250 đồng/lít

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán xăng ít nhất 241 đồng/lít từ 20 giờ tối 11/11, tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít. Petrolimex cho biết đã thực hiện giảm giá xăng 250 đồng/lít.
Giá xăng được giảm từ 20 giờ tối 11/11

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán xăng ít nhất 241 đồng/lít từ 20 giờ tối 11/11, tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít. Petrolimex cho biết đã thực hiện giảm giá xăng 250 đồng/lít.

Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí về việc điều hành giảm giá xăng tối thiểu 241 đồng/lít từ 20 giờ ngày 11/11.

Theo đó, đối với mặt hàng xăng, giá cơ sở tính theo các quy định hiện hành thấp hơn giá bán hiện hành 241 đồng/lít (đã bao gồm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít). Mức chênh lệch này chỉ đủ để ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Tuy nhiên, để chia sẻ lợi ích và hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt khó khăn trong điều kiện bão lũ liên tiếp vừa qua, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (200 đồng/lít); đồng thời chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng xăng trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (241 đồng/lít).

Đối với các mặt hàng dầu, tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa, tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (dầu điêzen: 300 đồng/lít, dầu hỏa: 700 đồng/lít, dầu madut: 200 đồng/kg).

Theo Người lao động