rssheader

21/01/2021

Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

Hoàng Vinh - 24/10/2020, 08:33 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Theo đó, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội nhất trí, mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên;

Quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (TP Đà Nẵng). Ảnh tư liệu.

Tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Bên cạnh đó, Đại hội đã đã xác định thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 là hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần số tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 2,5-3% so với số lượng đảng viên đầu năm.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%).

GRDP bình quân đầu người đạt 5.000 - 5.500 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm, với tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7-10%/năm; Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%/năm (tăng tự nhiên giữ mức 1,0-1,2%). Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố.

Duy trì 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 99%. Đến cuối năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Du khách tham quan Chùa Linh Ứng ở Bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Ảnh tư liệu. 

Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với 7 chương trình cụ thể trên các mặt, lĩnh vực công tác, trong đó chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, thời gian hoàn thành, cơ quan chỉ đạo, cơ quan thực hiện từng chương trình.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố mà Đại hội vừa thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố, biểu thị sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Quảng cho rằng, để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đã đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết, Chương trình hành động và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn để nhanh chóng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, đến từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, sớm biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực.

Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW và ban hành quy chế làm việc, bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Đề nghị từng cấp ủy, từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá Nghị quyết Ðại hội và Chương trình hành động trên từng lĩnh vực công tác và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu”, ông Quảng đề nghị.

Đường phố Đà Nẵng.

Ông Quảng cho rằng, trong quá trình triển khai Nghị quyết, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mới, nhiều khó khăn và thách thức phát sinh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII cần phát huy cao độ sự đoàn kết, trí tuệ tập thể, dân chủ lắng nghe những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

“Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng; bản lĩnh, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận và thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

Vận dụng linh hoạt, phù hợp các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết để thành phố có bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững vàng hơn”, ông Quảng khẳng định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm