Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Năm, 26/4/2018 14:00

Đề xuất thành lập Quỹ phát triển tài năng khoa học, công nghệ trái đất, mỏ, môi trường

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành Khoa học trái đất, mỏ cùng với một số trường ĐH, doanh nghiệp đề xuất thành lập Quỹ phát triển tài năng khoa học, công nghệ trái đất, mỏ, môi trường (Quỹ tài năng EME).

Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực có liên quan đến khoa học, công nghệ trái đất - mỏ - môi trường, có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng;

Đồng thời, hỗ trợ các hoạt động phù hợp để phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ trái đất - mỏ - môi trường Việt Nam, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo dự thảo Quy chế hoạt động của Quỹ tài năng EME, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành khoa học trái đất - mỏ. Hội đồng số lượng không quá 11 người và không ít hơn 7 người.

Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành khoa học trái đất - mỏ đồng thời giới thiệu giải thưởng Tài năng khoa học, công nghệ trái đất mỏ, môi trường Việt Nam.

Giải thưởng trao tặng cho nhà khoa học trẻ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có kết quả, công trình xuất sắc có giá trị khoa học và thực tiễn, có đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung, khoa học, công nghệ trái đất, mỏ, môi trường nói riêng.

Hàng năm có 4 giải thưởng sẽ được trao tặng cho các cá nhân (hoặc tập thể) có thành tích khoa học xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trái đất, mỏ, môi trường.

Hải Bình