Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Hai, 21/5/2012 14:40

Đánh giá việc thí điểm giảng dạy phòng, chống tham nhũng

Đánh giá việc thí điểm giảng dạy phòng, chống tham nhũng

(GD&TĐ) - Hôm nay  21.5, Vụ Pháp chế thuộc Thanh tra Chính phủ đã tới khảo sát, đánh giá về chương trình, nội dung, đội ngũ giảng viên và công tác đảm bảo giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng thí điểm về phòng, chống tham nhũng theo Đề án 137 tại trường Đại học Nguyễn Huệ.

(GD&TĐ) - Hôm nay 21.5, đồng chí Đỗ Gia Thư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác đã tới khảo sát, đánh giá về chương trình, nội dung, đội ngũ giảng viên và công tác đảm bảo giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng thí điểm về phòng, chống tham nhũng theo Đề án 137 của Thanh tra Chính phủ tại trường Đại học Nguyễn Huệ.

Trường Đại học Nguyễn Huệ là một trong 14 trường đại diện cho ba cấp học trong cả nước được chọn thí điểm tổ chức giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nội dung phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước; thuộc tổ chức chính trị - xã hội; thuộc lực lượng vũ trang, trường trung học phổ thông.

Sau khi có Hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu, nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách chủ động xây chương trình, nội dung, kế hoạch, biên soạn bài giảng theo giáo trình của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; cử cán bộ, giảng viên Bộ môn Nhà nước pháp luật; Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc các Khoa Công tác đảng, công tác chính trị; Lý luận Mác-Lênin tham gia tập huấn theo chương trình của Bộ Tổng tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các mặt để đưa vào giảng dạy, học tại chức từ năm 2011. 

Đoàn công tác Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo ĐH Nguyễn Huệ

Đại tá, PGS,TS Đỗ Duy Tần, Phó Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo Đoàn về tình hình công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 137 cho các đối tượng của Nhà trường bước đầu có kết quả, lồng ghép vào nội dung chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên giảng dạy phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu của Đề án 137 mà không làm ảnh hưởng tiến trình giáo dục - đào tạo chung đã được triển khai trước đó.

Đến nay, nhà trường đã biên soạn được 16 bài giảng về nội dung phòng, chống tham nhũng; lồng ghép vào 16 bài giảng KHXH&NV, bố trí thời gian 15 tiết học chính khoá cho 27 đối tượng đào tạo và đội ngũ cán bộ giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, hạ sĩ quan-binh sĩ của nhà trường.

Quá trình làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao sự tích cực, cố gắng của Trường Đại học Nguyễn Huệ nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 137 phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là làm sáng tỏ, bước đầu giải quyết được những vấn đề khó, lĩnh vực khó trong đời sống kinh tế - xã hội có căn cứ lý luận và thực tiễn.

Được biết, sau đợt kiểm tra khảo sát, Đề án sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt và triển khai trong toàn quốc từ năm học 2013.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tin tiêu điểm