Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Sáu, 18/10/2013 09:56

Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn khoa học

Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn khoa học

(GD&TĐ) - Ngày 17/10, Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư  tổ chức hội thảo khoa học Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, thu hút gần 100 nhà khoa học, nghiên cứu kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự.

(GD&TĐ) - Ngày 17/10, Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư  tổ chức hội thảo khoa học Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, thu hút gần 100 nhà khoa học, nghiên cứu kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên vấn đề đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế đất nước suốt nhiều năm qua được đặt ra, nhìn nhận dưới lăng kính khoa học, để chỉ ra những điểm cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn phát triển kinh tế quốc gia, qua đó không ngừng tạo đà tiến bộ cho xã hội.

Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề lý luận quan trọng tác động đến mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam, như cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực kinh tế để tạo năng lực sản xuất theo hướng ngày càng mở rộng; cách thức phân phối thành quả lao động để cải thiện và nâng cao nền kinh  tế tương lai cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức đã thông tin và nhận được nhiều báo cáo tham luận từ các nhà khoa học có tâm huyết, trách nhiệm, các nhà hoạch định chính sách và quản lý kinh tế ở khu vực miền Trung cũng như cả nước, từ đó đúc kết thành các ý kiến, đề xuất vào mô hình quản lý, tăng trưởng kinh tế nước nhà. Đại học Kinh tế Đà Nẵng được xác định là đơn vị đầu mối tập hợp những đánh giá, nhìn nhận này.

Sơ bộ các ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo cho thấy, việc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm tới là yêu cầu cấp thiết, là cách thức giải quyết một cách căn cơ và dài hạn những khó khăn về phát triển kinh tế Việt Nam.

Uyên Uyên