Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Năm, 17/10/2013 21:27

9/11 - Ngày Pháp luật Việt Nam

9/11 - Ngày Pháp luật Việt Nam

(GD&TĐ) - Hôm nay (17/10), Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì  Họp báo về Công tác Tư pháp quý III năm 2013.

(GD&TĐ) - Hôm nay (17/10), Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì  Họp báo về Công tác Tư pháp quý III năm 2013.

Quang cảnh họp báo (Ảnh: KT)
Quang cảnh họp báo (Ảnh: KT)

Trong thời gian qua, ngành Tư pháp đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, góp phần phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả, bám sát hơn yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cả nước, chú trọng những lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc.

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt chú trọng tính khả thi, hợp pháp, hợp lý của dự thảo văn bản, công tác này đã được gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới quy trình, cách thức để nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản pháp luật.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thể hiện tinh thần “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” trong đạo luật cơ bản của Nhà nước ta.

Hiện Bộ Tư pháp đang khẩn trương chuẩn bị nội dung, kế hoạch để tổ chức Lễ công bố ngày pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam, vào ngày 9/11/2013. Dự kiến, tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật sẽ diễn ra từ 4 - 09/11/2013.

Ngày 9/11 hàng năm sẽ được chọn là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/1946 là ngày ban hành đạo luật cơ bản đầu tiên - Hiến pháp năm 1946).

Ngày Pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.

Lộc Hà