Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Khuyến khích giáo viên xây dựng bài giảng giáo dục đạo đức, lối sống

Thanh Tuấn - 28/03/2020, 08:14 GMT+7 | Trẻ
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo đó, Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt,thực hiện nghiêm túc chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho HSSV gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học. Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và luyện tập võ cổ truyền; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng.

Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục học sinh. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử; xây dựng tinh thần dân chủ trong trường học, tôn trọng ý kiến cá nhân, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý cấp trên bố trí nguồn lựcđể cải tạo, tăng cường cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ của các chương trình, đề án về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; phối hợp để tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư nhằm phục vụ các hoạt động vui khỏe, lành mạnh, bổ ích của HSSV

Tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HSSV. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm