Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Không thu tiền phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi

Lập Phương - 04/10/2018, 13:59 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Do vậy, khi lập kế hoạch dự toán ngân sách, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập căn cứ kết quả phân loại học tập của học sinh năm học trước hoặc khảo sát chất lượng đầu năm học để lập kế hoạch dạy thêm các môn học cho đối tượng được học theo quy định.

Kinh phí giảng dạy cho các đối tượng này được xây dựng trong dự toán ngân sách của từng cơ sở giáo dục, tuân theo quy trình lập dự toán của từng cấp ngân sách.

Với việc thu dạy thêm học thêm trong trường học, thực hiện theo Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn hướng dẫn liên ngành số 1305/CVLN-GDĐT-TC ngày 10/6/2014 của liên Sở GD&ĐT, Sở Tài chính về việc hướng dẫn thu chi dạy thêm học thêm.

Trước khi triển khai thu tiền dạy thêm học thêm, nhà trường phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

Lưu ý chung các khoản thu, Sở GD&ĐT đề nghị cần đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập dân cư trên từng địa bàn. Mức thu phải được xây dựng trên dự toán chi phí hợp lý, đúng mục tiêu huy động đúng quy trình theo quy định hiện hành và phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường trước khi ban hành và triển khai thực hiện. Không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

Các khoản đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người dân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không gợi ý, không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất cào bằng, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp dưới bất cứ hình thức nào...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm