Bản in

Khoa học

Thứ Sáu, 28/6/2019 17:03

Vntechpedia cổng thông tin dành cho khởi nghiệp

Vntechpedia cổng thông tin dành cho khởi nghiệpVntechpedia cổng thông tin dành cho khởi nghiệp

GD&TĐ - Công ty Nexus FrontierTech phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra mắt website Vntechpedia.com - Nền tảng trực tuyến liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực liên quan tới cách mạng công nghệ 4.0, thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844).

Nền tảng trực tuyến Vntechpedia được xây dựng với các mục tiêu: Thu hút sự quan tâm và khai thác sức sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp công nghệ tiên phong trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật số, Internet.

Phổ biến kinh nghiệm điển hình khởi nghiệp ĐMST thành công trên cơ sở tận dụng thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường hoạt động tương tác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST gắn với cuộc CMCN 4.0 trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” có mục tiêu tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hoàn thiện hệ thống pháp lý, thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp đến năm 2025.

Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sát nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2000 tỷ đồng.

Trong đó, 600 dự án phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 100 doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ của đề án là đào tạo, nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái. Hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, liên kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các vùng, trong nước và quốc tế…vv.

Vntechpedia hứa hẹn sẽ trở thành cổng thông tin lớn nhất phục vụ mục tiêu nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của hệ sinh thái công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời đại 4.0.

Vũ Kiên

Tin tiêu điểm