Bản in

Khoa học

Thứ Sáu, 4/10/2019 07:30

Top 10 giống chó có thân hình ‘khủng’ nhất thế giới

Chó chăn cừu Anatoli - Chiều cao: 66-79cm - Cân nặng: 41-68kg.Chó chăn cừu Anatoli - Chiều cao: 66-79cm - Cân nặng: 41-68kg.

Mastiff, Great Danes và St. Bernard... là những giống chó lớn nhất thế giới khi mỗi con có thể nặng hàng chục tới hơn 100kg.

1. Chó ngao Anh - Chiều cao: 68 - 82cm - Cân nặng: 68 - 110kg

1. Chó ngao Anh - Chiều cao: 68-82cm - Cân nặng: 68-110kg.

2. Chó Great Dane - Chiều cao: 76-92cm - Cân nặng: 50-90kg

2. Chó Great Dane - Chiều cao: 76-92cm - Cân nặng: 50-90kg.

3. Chó St.Bernard - Chiều cao: 68- 90 cm - Cân nặng: 64-91 kg

3. Chó St.Bernard - Chiều cao: 68- 90 cm - Cân nặng: 64-91 kg.

4. Chó ngao Neapolitan - Chiều cao: 66-76 cm - Cân nặng: 54-90kg

4. Chó ngao Neapolitan - Chiều cao: 66-76 cm - Cân nặng: 54-90kg.

5. Chó Irish Wolfhound - Chiều cao: 71-84cm - Cân nặng: 53-84kg

5. Chó Irish Wolfhound - Chiều cao: 71-84cm - Cân nặng: 53-84kg.

6. Chó Sư tử Đức Leonberger - Chiều cao: 66-82cm - Cân nặng: 45-77kg

6. Chó Sư tử Đức Leonberger - Chiều cao: 66-82cm - Cân nặng: 45-77kg.

7. Chó cứu hộ Newfoundland - Chiều cao: 68-76cm - Cân nặng: 60-70kg

7. Chó cứu hộ Newfoundland - Chiều cao: 68-76cm - Cân nặng: 60-70kg.

8. Chó chăn cừu Anatoli - Chiều cao: 66-79cm - Cân nặng: 41-68kg

8. Chó chăn cừu Anatoli - Chiều cao: 66-79cm - Cân nặng: 41-68kg.

9. Chó núi Pyrenees - Chiều cao: 76- 99cm - Cân nặng: 52-59kg

9. Chó núi Pyrenees - Chiều cao: 76- 99cm - Cân nặng: 52-59kg.

10. Chó ngao Pháp - Chiều cao: 51-58cm - Cân nặng: 54-62kg

10. Chó ngao Pháp - Chiều cao: 51-58cm - Cân nặng: 54-62kg.

Theo doanhnghiepvn.vn/The Mysterious World

Tin tiêu điểm