Sự thật loài chim bắt cô trói cột kỳ lạ của Việt Nam

12:02 03/12/2019
Chim bắt cô trói cột. Chim bắt cô trói cột.

Chim bắt cô trói cột có tên khoa học là Cuculus micropterus. Ảnh: wordpress.

Theo Kiến thức

Bình luận của bạn đọc