Bản in

Khoa học

Thứ Sáu, 22/9/2017 08:57

Phát hiện các “khu đô thị” của bạch tuộc dưới đại dương

GD&TĐ - Không ai nghĩ rằng, loài thân mềm lại có tổ chức cộng đồng dân cư khá chặt chẽ, chúng có tương tác xã hội để cùng nhau ăn ở, xây tổ và chống kẻ thù. 

Các nguyên tắc ràng buộc thành viên cũng rõ ràng. Điều này trái ngược với những nghiên cứu trước đó cho rằng, bạch tuộc sống cô đơn, cả năm chỉ gặp bạn tình giao phối một lần. Daily Mail cho biết.

Phát hiện “thành phố” của bạch tuộc

 

 

 


 Cộng đồng bạch tuộc với hành vi xã hội phức tạp

 

 

 


Một điểm khác nơi phát hiện bạch tuộc tụ tập, giao lưu

 

 

 


Phát hiện bạch tuộc và các hang của chúng

 

 

 


Cộng đồng di chuyển dưới nước linh hoạt

 

 

 


Con người cần quan sát nhiều hơn về loài này

 

 

 

Nguyễn Hưng