Bản in

Khoa học

Thứ Tư, 10/6/2015 17:37

Ngựa vằn "đá hậu", sư tử no đòn

Ngựa vằn "đá hậu", sư tử no đòn

Trong cuộc đi săn này sư tử đã sai lầm khi tấn công từ phía sau và không lường trước được sức mạnh những cú đá hậu như "trời giáng" của ngựa vằn và đành chịu thất bại thảm hại trước con mồi. 
 

Theo Lao động