Bản in

Khoa học

Thứ Bảy, 13/10/2018 10:28

Kỳ dị rắn hổ mang nôn ra con rắn hổ mang khác

Rắn hổ mang thường có xu hướng nôn ra bữa ăn của chúng để dễ dàng trốn tránh kẻ thù. Tuy hiên, hiện tượng một con rắn hổ mang nôn ra một con rắn hổ mang khác lại cực kỳ hiếm. Điều đó chứng tỏ rằng con rắn này vừa ăn thịt chính đồng loại của mình.
 

 

Theo Tiền phong