rssheader

13/06/2021

Hợp tác đào tạo "vệ sĩ mạng"

Anh Tú - 20/11/2018, 14:51 GMT+07 | Khoa học
Đại diện hai bên cùng nhau ký kết Đại diện hai bên cùng nhau ký kết

Theo đó, thông qua iSpace, Kaspersky tài trợ một hệ thống Lab chuyên dụng để nghiên cứu, đào tạo và phát triển các chuyên đề nâng cao về an ninh, an toàn thông tin mạng cho sinh viên ngành CNTT nói chung và chuyên ngành an ninh mạng nói riêng.

Kaspersky hỗ trợ chuyên gia hướng dẫn, đào tạo chuyên môn sâu về an ninh mạng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên iSpace.

Đồng thời, hai bên phối hợp nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu trong việc phòng vệ mạng, phòng chống mã độc, và bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đối với iSpace, việc ký kết này là một trong những hoạt động quan trọng phục vụ trực tiếp chương trình đào tạo “vệ sỹ mạng” mà nhà trường đang triển khai.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm