Bản in

Khoa học

Thứ Bảy, 15/7/2017 19:14

Hợp tác đào tạo trong nghiên cứu khoa học và sử dụng thông tin thống kê

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký kết thỏa thuận hợp tác Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký kết thỏa thuận hợp tác

GD&TĐ - Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) và Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và điều tra, sử dụng thông tin thống kê. 

Tham dự có GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, TS.Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); GS.TS Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

TS.Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhìn nhận: Theo xu hướng của thời đại, thông tin, dữ liệu thống kê phải được thu thập công phu, chính xác, đánh giá, phân tích trên những cơ sở khoa học và quan trọng hơn phải biên soạn và công bố làm sao để thông tin thống kê trở thành tri thức cho người sử dụng, là cơ sở để hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển.

Mục đích thỏa thuận hợp tác lần này là nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và điều tra, sử dụng thông tin thống kê cho mục đích đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu, gắn kết mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan sử dụng nguồn nhân lực, gắn kết giữa lý thuyết và thực hành trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học cho xã hội nói chung và cho ngành thống kê nói riêng.

Theo đó, nội dung thỏa thuận hợp tác tập trung vào 5 nôi dung cơ bản: Phối hợp trong hoạt động tư vấn (tham gia tư vấn hoạch định chiến lược đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, trong đó chú trọng nội dung thực hành; tư vấn định hướng ứng dụng trong đào tạo. Tư vấn hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực cho ngành Thống kê.

Tư vấn tuyển dụng, tư vấn việc làm); Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng (Tổ chức các đoàn công tác để trao đổi, tìm hiểu nhằm cập nhật kiến thức, công nghệ mới nắm bắt được sự thay đổi và nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực thống kê và đào tạo, bồi dưỡng thống kê. Tiếp nhận các sinh viên về thực tập tốt nghiệp tại các Cục Thống kê cấp tỉnh.

Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề về thống kê cho sinh viên; tham gia các chương trình giảng dạy ngắn hạn về đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại, cập nhật những kiến thức mới về thống kê cho công chức, viên chức); Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Phối hợp trong sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê và tổ chức điều tra thống kê.

Đại Khải