Bản in

Khoa học

Thứ Sáu, 15/12/2017 11:34

Hội thảo “Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học”

Hội thảo “Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học”

GD&TĐ - Ngày 14/12 Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo “Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học” với sự tham gia của các giảng viên và các nhà khoa học.

Đây là diễn đàn để các giảng viên và các nhà khoa học có cơ hội trao đổi về kết quả đào tạo và những thành tựu trong nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo, gắn kết đào tạo với thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu khoa học của nhiều nhà khoa học và kết quả phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ. Phương pháp viết bài nghiên cứu khoa học, phương pháp đăng bài trên các kỷ yếu khoa học, tạp chí trong nước và quốc tế cũng được trình bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, các học giả cũng trình bày các nội dung liên quan tới phát triển năng lực thực hành của người học, gắn kết đào tạo với thực tế sản xuất; Cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động đa dạng của Hà Tĩnh và khu vực Miền Trung; Nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung theo hướng triển khai các kết quả nghiên cứu ứng dụng đã đạt được vào thực tiễn cuộc sống; Khai thác tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tối đa nhu cầu của sinh viên, giảng viên và cán bộ công nhân viên, và đảm bảo khả năng phát triển bền vững của nhà trường; Phát triển văn hóa của các trường đại học địa phương, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương. 

Minh Thư