Bản in

Khoa học

Thứ Sáu, 27/10/2017 16:35

Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Có gần 200 đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học”.Có gần 200 đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học”.

GD&TĐ - “Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phải đi theo chuẩn mực của thế giới, tiếp thu những kinh nghiệm, mô hình hay, hiệu quả của thế giới. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cần gắn với doanh nghiệp, thị trường. Đây là thước đo đối với các trường trong sự đóng góp với đất nước, với xã hội”, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tại Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học”.

Ngày 27/10, tại ĐH Đà Nẵng diễn ra Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học”. PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự có GS.TS Trần Văn Nam Giám đốc ĐH Đà Nẵng, PGS.TS. Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT), cùng gần 200 cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết: Trong nền kinh tế tri thức đang phát triển theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sờ giáo dục đại học đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc tìm ra tri thức mới, truyền bá tri thức và ứng dụng tri thức ấy thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ.

Có thể nói, quy trình nghiên cứu khoa học (tìm ra nguồn tri thức mới), đào tạo (truyền bá tri thức), chuyển giao công nghệ (nâng cao chất lượng điều kiện sống con người) và quay lại thúc đẩy phát triển việc tìm ra nguồn tri thức mới là một "hình xoắn ốc" có xu thế phát triển mở rộng theo thời gian.

 PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

GS.TS Trần Văn Nam nhấn mạnh: Để có thể thúc đẩy mở rộng nhanh và phát triển bền vững "hình xoắn ốc" ấy, chúng ta cần có các chính sách, cơ chế đế gắn kết 3 thành tố cơ bản "đào tạo", "nghiên cứu khoa học", "chuyển giao công nghệ" trong quy trình trên.

Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học” lần này là dịp để các nhà khoa học cùng chia sẽ, thảo luận các khó khăn, vướng mắt để từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp phát huy tối đa lợi ích của sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong xu thế phát triển đại học theo cơ chê tự chủ.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học” lần này có một ý nghĩa quan trọng. Hiện nay, hệ thống các trường đại học đã có sự nỗ lực rất lớn trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào trong thực tiễn.

Tuy nhiên nếu so với hoạt động đào tạo, thì hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào trong cuộc sống còn nhiều hạn chế. Điều đó thấy rõ nhất là trong cơ cấu nguồn thu của các trường đại học thì phần thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chiếm một tỷ lệ không lớn. Chính điều này đặt ra cho các trường đại học và hệ thống các trường đại học phải đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhất là các trường xác định là trường đại học định hướng nghiên cứu.

“Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phải đi theo chuẩn mực của thế giới, tiếp thu những kinh nghiệm, mô hình hay, hiệu quả của thế giới. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cần gắn với doanh nghiệp, thị trường.

Đây là thước đo đối với các trường trong sự đóng góp với đất nước, với xã hội. Mặt khác, khi thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thì các trường sẽ lấy những kết quả này vào trong giảng dạy, đào tạo cho sinh viên trong nhà trường.

Các trường đại học cần cập nhật những nghiên cứu mới nhất của mình vào trong giảng dạy, đào tạo, để sinh viên được thừa hưởng những kết quả đó nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”, PGS.TS, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh.

Tham gia Hội thảo quốc gia “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sờ giáo dục đại học”, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình, giải pháp liên kết giữa 3 thành tố (đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ) trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam; đồng thời tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, như: những cơ chế, chính sách còn vướng mắc, cản trở khi triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu; liên doanh, liên kết…

Đại Thắng

Tin tiêu điểm