Đức thử nghiệm thành công ngư lôi chống ngư lôi SeaSpider trên biển Baltic

NGUYỄN MINH - 20:40 09/04/2019
Quá trình thử ngư lôi SeaSpider

Quá trình thử ngư lôi SeaSpider

Sau khi nghiên cứu đánh giá đầy đủ các kết quả cuộc thử nghiệm, thông tin và hình ảnh của thử nghiệm ngư lôi chống ngư lôi SeaSpider được phê chuẩn để phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công ty Đức ATLAS ELEKTRONIK GmbH công bố đã thử nghiệm thành công ngư lôi chống ngư lôi SeaSpider trên biển. Đây là sản phẩm hợp tác đồng phát triển với Trung tâm kỹ thuật Bundeswehr phục vụ chiến hạm và vũ khí hải quân, công nghệ hàng hải và nghiên cứu ứng dụng (WTD 71).

Đây là một chuỗi các hoạt động từ “sonar đến phóng đạn” của hệ thống phòng thủ ngư lôi chiến hạm nổi, sử dụng Hệ thống Phát hiện, Phân loại và xác định tọa độ (TDCL) và Ngư lôi chống ngư lôi (ATT) được thực hiện thành công trên hạm tàu mặt nước.

Trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm WTD71, ngư lôi 483mm Mk37 của Mỹ và ngư lôi 533mm DM2A3 của Đức là mục tiêu. Chuỗi sonar thụ động và chủ động TDCL phát hiện ra mối đe dọa, xác định mục tiêu, tọa độ. Dữ liệu được xử lý và chuyển đến nạp vào đầu tự dẫn ngư lôi SeaSpider, khởi động hệ thống phóng đạn trên mặt nước.

SeaSpider nhận được thông tin đầy đủ về mục tiêu, sẽ cơ động theo hành trình đến điểm tiếp xúc gần nhất (CPA). Vụ đánh chặn thành công tại điểm CPA được xác minh bằng các bộ khí tài đầu thu âm thanh và quang điện tử.

Theo Nguyễn Minh
navaltoday

Bình luận của bạn đọc