Bản in

Khoa học

Thứ Sáu, 2/11/2018 08:08

Cá láng lớn - thủy quái mõm dài trên sông Bắc Mỹ

Cá láng lớn Bắc Mỹ sở hữu chiếc mõm dài đầy răng nhọn hoắt, được gọi là "hóa thạch sống" vì vẫn giữ nguyên cấu tạo từ thời nguyên thủy.
 

 

Theo VnExpress