Xét tuyển đặc cách giáo viên?

GD&TĐ - 07:19 17/04/2019
Trong giờ thực hành tại Trường THCS Hải Lăng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Ảnh: Quý Trung Trong giờ thực hành tại Trường THCS Hải Lăng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Ảnh: Quý Trung

Trả lời: Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2019 có nêu: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định này và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

Các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo ĐH trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) gồm: Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu.

Ngoài ra, bạn có thể nghiên cứu thêm Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của bạn thuộc diện được xét đặc cách. Tuy nhiên, cũng còn phụ thuộc vào quy định của địa phương, đơn vị trực tuyển dụng viên chức. Vì thế bạn nên trực tiếp hỏi Phòng Nội vụ của huyện để được giải đáp thỏa đáng.

GD&TĐ

Bình luận của bạn đọc