Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 26/12/2018 07:00

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Sinh hoạt đội trong trường phổ thôngSinh hoạt đội trong trường phổ thông

GD&TĐ - Hỏi: Tôi công tác được 5 năm và đang kiêm nhiệm Tổng phụ trách đội. Hiện nay, đang có đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và yêu cầu phải có chứng chỉ Tin học A. Tôi chưa có chứng chỉ này nhưng sử dụng máy tính thành thạo. Vậy tôi có được xét thăng hạng hay không? Dương Tấn Beo (tbeo***@gmail.com).
 

Trả lời: Điều 3 Thông tư số: 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT quy định, giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/ 9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập.

Tại Điều 9 Thông tư trên quy định trường hợp miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên bao gồm: Giáo viên tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức xét thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp.

Trong trường hợp giáo viên thuộc khoản 1 Điều này có trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn không được miễn xét trình độ tin học. Do đó bạn vẫn phải có chứng chỉ theo yêu cầu để được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Sỹ Điền