Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 17/9/2018 18:21

Vi phạm đạo đức nhà giáo sẽ không được xét thi đua khen thưởng

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Đó là một trong những quy định của Thông tư số: 22/2018/TT-BGDĐT vừa được Bộ GD&ĐT ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2018.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bao gồm: nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định; thời điểm nhận hồ sơ, quy trình xét khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm chi thưởng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đối với việc xét thi đua, khen thưởng như sau: Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định. Việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân.

Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải phù hợp với kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động. Số lượng công chức , viên chức, người lao động được đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, các hình thức khen thưởng cấp Bộ đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý.

Không xét khen thưởng các tập thể, cá nhân, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm một trong các điểm sau: Kê khai không đúng thành tích đạt được; vi phạm đạo đức nhà giáo; thu chi sai quy định làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của đơn vị, địa phương, của ngành.

Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”. “Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT”, “Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,Huân chương các hạng; tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng thi đua – Khen thưởng hoặc Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

>>>> Xem chi tiết tại đây

Minh Phong

Tin tiêu điểm