Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 24/8/2014 15:17

Tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên nhạc họa của một Trường THCS thuộc TPHCM. Tôi muốn xin nghỉ việc. Tuy nhiên đề nghị của tôi chưa được chấp nhận nên tôi đã tự ý bỏ việc. Vậy tôi có được hưởng tiền chế độ trợ cấp khi thôi việc không?- Nguyễn Thị Bích Hậu(nguyenbichhau@gmail.com)

* Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 38 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về thủ tục giải quyết thôi việc như sau:

Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

Tại Khoản 1 Điều 38, Nghị định này quy định viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

- Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

- Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức;

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức.

Còn tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định này quy định các trường hợp viên chức chưa được giải quyết thôi việc như sau:

- Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

- Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, khi chưa được hiệu trưởng nhà trường đồng ý bằng văn bản cho bạn nghỉ việc mà bạn đã tự ý nghỉ việc thì trường hợp của bạn sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc.

Sỹ Điền