Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 13/2/2017 07:07

Truy lĩnh tiền chế độ bồi dưỡng giờ thực hành và trang phục thể dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, năm học 2014-2015 do giáo viên thể dục đã dạy đủ tiết theo đinh mức 23 tiết/tuần. 

Nên tôi là giáo viên chủ nhiệm phải kiêm nghiêm 2 tiết/tuần nhưng trong năm học 2014-2015 nhà trường chưa thanh toán tiền chế độ ngoài trời và trang phục theo Quyết đinh số: 51/2012 QĐ-TTg. Xin hỏi năm học 2016-2017 tôi có được truy lĩnh tiền chế độ ngoài trời và trang phục của năm học 2014-2015 đó không? – Tống Văn Xuân (anxuan***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 3 Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao”, có nêu:

- Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Còn tại Điều 4 Quyết định trên quy định:

- Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 4 áo thể thao ngắn tay/năm.

- Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm.

- Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

- Bộ GD&ĐT quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Điều 5 Quyết định trên, nêu rõ: Nguồn kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

- Đối với các cơ sở giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí chi trả được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

- Đối với các cơ sở giáo dục tư thục: Căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực hiện các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục quy định tại Quyết định này.

- Phương thức thực hiện: Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng; Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Như vậy, theo quy định nêu trên, lẽ ra các chế độ bồi dưỡng bằng tiền các tiết dạy thực hành được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng và chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Vì vậy, ngay tại thời điểm năm học 2014-2015, nhà trường đã phải có dự toán để chi trả các chế độ cho bạn. Nếu chưa được chi trả, bạn phải kiến nghị ngay tại thời điểm đó để được bổ sung hoặc giải đáp thỏa đáng.

Để muốn biết bạn có được truy lĩnh tiền chế độ ngoài trời và trang phục của năm học 2014-2015 hay không, bạn cần hỏi kế toán, lãnh đạo nhà trường để được giải đáp thỏa đáng.

Sỹ Điền