Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ công bố quyết định xuất bản Tạp chí khoa học

HẢI MINH - 13:34 06/03/2019
Ban Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ ra mắt Ban Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ ra mắt

Tạp chí khoa học "Kinh doanh và Công nghệ" được cấp giấy phép xuất bản theo Quyết định số: 18/QĐ-BTTT ngày 15/1/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp đến ngày 24/1/2019, GS Trần Phương - Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành Quyết định số: 1044/QĐ-BGH về việc xuất bản Tạp chí "Kinh doanh và Công nghệ".

Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN: 2615-9414, được phát hành trong phạm vi cả nước. Sự ra đời của Tạp chí đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường trong hoạt động NCKH và GD-ĐT. Hiện Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã xuất bản số đầu tiên với nhiều bài viết của các nhà khoa học nổi tiếng.

Được biết, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã ban hành Quy chế NCKH. Theo đó, mục tiêu của hoạt động NCKH là gắn nhiệm vụ đào tạo và NCKH cho giảng viên và cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn, tạo động lực NCKH cho giảng viên và cán bộ. Đồng thời nâng cao chất lượng GD; góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh, khoa học - công nghệ, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mặt khác tăng cường mối liên hệ giữa trường với các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở đào tạo ngoài trường; góp phần phát triển các ngành khoa học liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của trường. Ngoài ra, nâng cao tính sáng tạo, tự học tập, tự NCKH của nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.

Quy chế NCKH của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ cũng nêu rõ định hướng hoạt động NCKH là:

Nghiên cứu lý luận khoa học và ứng dụng liên quan trực tiếp đến các chương trình đào tạo và môn học đang giảng dạy trong trường.

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề đào tạo, quản lý, tổ chức, xây dựng và phát triển trường.

Nghiên cứu các vấn đề thuộc lý luận và thực tiễn của các lĩnh vực khoa học tiên tiến trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Nghiên cứu các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn theo đơn đặt hàng của các đối tác trong và ngoài nhà trường.

Khuyến khích nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên ngiên cứu đề tài, đè án ứng dụng kiến thức học tập và thực tế.

Hải Minh

Bình luận của bạn đọc