Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 2/10/2019 20:53

Trường Đại học Luật TP HCM: Phát hiện nhiều sai phạm

Phát hiện nhiều sai phạm tại trường ĐH Luật TP. Hồ Chí MinhPhát hiện nhiều sai phạm tại trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

GD&TĐ -Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có văn bản kết luận số 110/KL - TTr ngày 27/9/2019 về việc thanh tra hành chính Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (ĐH Luật). Hàng loạt sai phạm đã được chỉ ra.

Sai từ công tác cán bộ…

Chỉ qua kiểm tra xác suất 18 hồ sơ quy hoạch cán bộ của trường ĐH Luật , đã có 16/18 hồ sơ thiếu chứng chỉ Tin học (TH), ngoại ngữ (NN), nghiệp vụ sư phạm (NVSP) theo Quy định tuyển dụng.

Các hồ sơ chưa bổ sung một số loại giấy tờ như bản kê khai tài sản; sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW, nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cư trú; nhận xét, đánh giá 3 năm công tác gần nhất theo văn bản số 89-CV/BCSĐ ngày 26/02/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và Hội đồng Trường, Hội đồng đại học năm 2019.

Từ năm 2014 đến năm 2019, Trường đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 76 lượt viên chức. Kiểm tra xác suất 14 hồ sơ viên chức được bổ nhiệm, các viên chức được bổ nhiệm đều có tên trong quy hoạch theo Quyết định số 1686/QĐ- ĐHL ngày 30/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung công bố quy hoạch nhân sự năm 2013; Quyết định số 706/QĐ-ĐHL ngày 24/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch nhân sự năm 2018. Tuy nhiên, các hồ sơ thiếu chứng chỉ TH, NN, NVSP theo Quyết định số 1452/QĐ-ĐHL ngày 12/8/2015, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014.

Kiểm tra một số hồ sơ tuyển dụng theo hình thức xét tuyển và xét tuyển đặc cách: Có 7/11 hồ sơ còn thiếu chứng chỉ TH, NN, NVSP. Rà soát 5 hồ sơ viên chức xét tuyển đặc cách, có 4 viên chức không có bằng đại học loại giỏi theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012. Riêng trường hợp bà Mai Quốc Thu Trang có bằng Cao đẳng Công nghệ thông tin chính quy loại: Trung bình Khá, đã Hợp đồng lao động với Trường 3 lần, vị trí thủ quỹ được hơn 10 năm.

Từ năm 2014 - 2019, Trường đã hợp đồng lao động với 35 viên chức.  Kiểm tra 5 hồ sơ viên chức ký kết hợp đồng lao động, có 3 hồ sơ còn thiếu chứng chỉ liên quan TH, NN, NVSP (Vũ Thị Thanh Vân, hợp đồng vị trí Giảng viên, thiếu chứng chỉ NVSP; Trần Hoàng Tú Linh, hợp đồng vị trí giảng viên, thiếu chứng chỉ NVSP, TH, NN; Huỳnh Ngọc Thủy Tiên, hợp đồng vị trị trí chuyên viên, thiếu chứng chỉ TH).

… đến thu chi tài chính

Kiểm tra, xác minh cho thấy, số liệu tín chỉ học lại hệ VLVH, học bổ sung kiến thức hệ VLVH và trúng tuyển sau cao học do các Phòng Quản lý hệ VLVH, Phòng Sau Đại học báo cáo có chênh lệch so với số liệu tín chỉ do Phòng Tài chính - Kế toán làm căn cứ để xác định số tiền thu được. Cụ thể : Theo tài khoản tiền gửi số:1900201255418 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, trên cơ sở Hợp đồng hợp tác ký giữa Trường và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Ngân hàng Agribank), tiền học phí sẽ do Ngân hàng Agribank thu hộ.

Qua kiểm tra, xác minh thì tổng số tiền học phí học lại hệ VLVH, học bổ sung kiến thức (hệ VLVH, văn bằng 2 hệ chính quy, sau trúng tuyển cao học) thu được đến thời điểm tháng 6/2019 thể hiện trên sổ sách kế toán là thống nhất so với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí.

Tuy nhiên, số tiền thu được chi tiết qua các năm 2014, 2015, 2016, 2017 được thể hiện trên Báo cáo tài chính từng năm chênh lệch so với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí đã được ghi nhận trong sổ sách kế toán là 29.090.043.272 đồng. Việc Trường hạch toán chưa đầy đủ, kịp thời số tiền học phí học lại hệ VLVH, học bổ sung hoàn thiện kiến thức thực tế đã thu được từ năm 2014 đến năm 2017 vào từng năm tài chính là chưa đúng quy định.

Liên quan đến công tác tài chính, ngày 10/5/2019, Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn - Ngân hàng Agribank có văn bản số 22/TTSG-PGD.HH xác nhận số tài khoản số 1900206231431 không tồn tại trên hệ thống dữ liệu của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Như vậy, việc tố cáo bà Trang lập tài khoản 1900206231431 để thu tiền học phí, học lại là sai.

 

Đào tạo sai quy định

Kiểm tra xác suất 34/99 hồ sơ học viên sau đại học trong danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh cao học Luật khóa 31 (tháng 3/2019) cho thấy: có 3/34 hồ sơ có chứng chỉ Tiếng Anh, 26 chưa đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT27.

Việc tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học hệ VLVH, năm 2016 tuyển sinh vượt 378 sinh viên (52,5%), năm 2017 tuyển sinh vượt 249 sinh viên (43,6%) so với chỉ tiêu theo Thông báo của Bộ GDĐT; năm 2014, 2015, 2016, Trường tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ đại học, ngành Luật (văn bằng 2, hệ VLVH) cho 1.306 sinh viên khi chưa có văn bản cho phép của Bộ GDĐT là chưa đúng quy định.

Trường chưa xây dựng, ban hành quy định riêng làm cơ sở cho việc ra đề thi, đáp án; in, sao đề thi, đáp án; bảo mật đề thi, đáp án thi tốt nghiệp hệ VLVH là chưa đúng theo quy định.

Cùng với đó, trường thực hiện liên kết đào tạo 19 lớp khi chưa có văn bản cho phép liên kết đặt lớp đào tạo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 9 Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2018 của Bộ GDĐT đối với những lớp tuyển sinh trước ngày 01/5/2017 và tại Điều 8 Thông tư số 07/2017/TTBGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học đối với những lớp liên kết tuyển sinh từ ngày 01/5/2017.

Mặt khác, khi thực hiện liên kết đào tạo với Trung tâm VASS, Trường không có văn bản cho phép của Bộ GDĐT để sử dụng tài sản vào mục đích liên kết là việc làm không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 55 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Việc liên kết với Trung tâm VASS để tổ chức ôn tập, thi, cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc khi chưa được phép của Bộ GDĐT là không đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý sai phạm

Trước những thiếu sót, sai phạm trên thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị nhà trường rà soát toàn bộ hồ sơ quy hoạch, xem xét lại các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng có nêu tên trong kết luận để thực hiện đúng quy định. Sớm kiện toàn hội đồng trường và hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động theo Luật Giáo dục đại học.

Đối với công tác tài chính, Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu trường ĐH Luật thực hiện nghiêm kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, xử lý dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước, nhất là các khoản tạm ứng; rà soát lại chứng từ các khoản chi hơn 24,1 tỉ đồng cho hoạt động chuyên môn và hơn 1,4 tỉ đồng cho các hoạt động chung khác để quyết toán; rà soát các khoản chi hơn 3,4 tỉ đồng để bổ sung chứng từ hợp pháp, trường hợp không bổ sung được thì thu hồi, nộp ngân sách nhà nước.

Rà soát, đối chiếu Sổ phụ do Ngân hàng cung cấp, xác định số lãi phát sinh từ số tiền do các đơn vị, cá nhân gửi vào tài khoản cá nhân bà Mai Quốc Thu Trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thu hồi, nộp vào quỹ Trường. Đồng thời, trường phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai phạm và báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/11/2019.

Về công tác tuyển sinh đào tạo xây dựng, ban hành Quy định chi tiết việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường theo quy định, yêu cầu nhà trường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về quy trình ra đề thi, sao in đề thi và bảo mật đề thi kết thúc học phần. Xây dựng, ban hành Quy chế tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học hệ VLVH của Trường, trong đó chú trọng xây dựng quy định, quy trình thực hiện việc ra đề thi, đáp án; in sao đề thi, đáp án đảm bảo tính bảo mật đề thi, đáp án tốt nghiệp hệ VLVH theo quy định.

Yêu cầu chấm dứt việc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản cho phép của Bộ GDĐT, đặt lớp tại địa điểm không đúng quy định; tổ chức tuyển sinh, đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai hệ VLVH khi chưa được phép của Bộ GDĐT. Rà soát, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Bộ GDĐT qua Thanh tra và Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 30/11/2019.

Chỉ đạo Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường rà soát, đánh giá lại việc phân loại, đánh giá công chức, viên chức và công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với ông Lê Trường Sơn, ông Phan Lê Hoàng Toàn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bà Nguyễn Thu Hương để có phương án xử lý theo quy định; báo cáo Bộ GDĐT trước ngày 30/11/2019.

Trường ĐH Luật tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các thiếu sót, sai phạm đã được nêu tại Kết luận thanh tra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra về Bộ GDĐT trước ngày 30/12/2019.

Đăng Chung – Đức Trí

Tin tiêu điểm