Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 5/3/2019 07:23

Trợ cấp hưu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

Học sinh dân tộc Dao trong giờ Tiếng ViệtHọc sinh dân tộc Dao trong giờ Tiếng Việt

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên đang dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tháng 5/2019 tới đây, tôi được nghỉ hưu theo chế độ. Xin hỏi, khi nghỉ hưu tôi có được hưởng trợ cấp theo diện công tác ở vùng đặc biệt khó khăn hay không? Đỗ Minh Tân (dominhtan***@gmail.com)

Trả lời: Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu là bạn đang quan tâm đến trợ cấp một lần khi nghỉ hưu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu như sau:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn có thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ