Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 15/6/2015 15:18

Trợ cấp cho nhà giáo đến công tác ở vùng ĐBKK có gia đình chuyển đi theo

Trợ cấp cho nhà giáo đến công tác ở vùng ĐBKK có gia đình chuyển đi theo

GD&TĐ - Hỏi: Có phải nếu nhà giáo chuyển đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn mà có gia đình chuyển đi theo thì được hỗ trợ 6.000.000đ hay không? Mong Tòa soạn trả lời giúp? – Nguyễn Lang tỉnh Đăk Lawk (nguyenlang***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

- Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.”

Như vậy căn cứ vào quy định nêu trên, nếu nhà giáo chuyển đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn mà có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển chứ không phải là 6.000.000đ như trong thư bạn hỏi.

Sỹ Điền