Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 1/9/2019 06:18

Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng chống ma túy trong trường học

Ảnh internetẢnh internet

GD&TĐ - Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị, cần đẩy mạnh công tác giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ, nhất là trong học sinh, sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống ma túy được cơ quan, chính quyền các cấp quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” cùng nhiều văn bản khác.

Ngành Giáo dục cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý được thực hiện thông qua các hình thức mít tinh, tọa đàm, hội thảo và sinh hoạt chuyên đề từ Trung ương đến các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, tình trạng tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, vẫn có một vài học sinh, sinh viên, nhà giáo sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy trong trường học.

Để khắc phục tình trạng ma túy và tệ nạn xã hội thẩm lậu vào học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về công tác phòng, chống ma túy đối với học sinh, sinh viên.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” theo Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020, sẽ được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Hải Bình

Tin tiêu điểm