Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 30/8/2018 14:49

Trại hè Giáo viên đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Ngành GD-ĐT đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mớiNgành GD-ĐT đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới

GD&TĐ - Sắp sang năm học mới 2018 - 2019, là giáo viên đã nghỉ hưu, khi tìm hiểu về Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi lại nhớ tới kỷ niệm sâu sắc từ Trại hè Giáo viên đầu tiên của nền GD Cách mạng, diễn ra vào năm 1958.

Lớp chúng tôi dành cho giáo viên cấp 2 - 3 và cán bộ QLGD toàn miền Bắc, về học tập tại Trường Bổ túc Công - Nông Trung ương (Hà Nội). Học viên là cán bộ, giáo viên từ Khu học xá Quế Lâm (Trung Quốc) về; ở vùng GD tự do sau giải phóng và mới học các trường sư phạm ra, nên trình độ hiểu biết, nhất là nhận thức chính trị không đồng đều, chưa đầy dủ.

Đây là lớp học quy mô lớn đầu tiên của nền GD mới. Giảng viên là những cán bộ cao cấp của Đảng, của Bộ GD; với các nội dung căn bản về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác GD; hướng tới mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa Xã hội phải có con người Xã hội Chủ nghĩa, nhiệm vụ đầu tiên và lâu dài của ngành GD như Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích trăm năm trồng người…”.

Từ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bác Hồ với Trại hè Giáo viên, từ nhận thức về tình hình thế giới, trong nước và nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ ngành GD, sau một tháng học tập tập trung, đội ngũ cán bộ, giáo viên ở mọi miền đất nước được tổ chức kiểm điểm. Từng cá nhân làm kiểm điểm nói rõ ưu, khuyết điểm từ nhận thức đến việc làm. Lúc bấy giờ, kẻ thù đang dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền chống lại thể chế mới, nền GD mới ở miền Bắc. Mỗi giáo viên sau khi kiểm điểm dưới sự hướng dẫn, gợi ý của giảng viên đã thông thoáng về nhận thức, ý thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan hệ thầy - trò và tinh thần trách nhiệm, được đồng nghiệp phân tích, góp ý, mọi người phấn khởi như trút bỏ những khuyết điểm, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt bước vào năm học mới với tinh thần “tất cả vì HS thân yêu”.

Sau trại hè, từ quan điểm đến hoạt động GD phục vụ thiết thực đời sống đã là sự đổi mới căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ giáo viên các cấp khi chuyển từ nền GD cũ sang nền GD Xã hội Chủ nghĩa.

Khi trở về trường học, các thầy cô giáo đều đem kiến thức đã học từ trại hè phục vụ ngay cho GD địa phương. Những giờ

giảng bài, những buổi thăm hỏi, động viên gia đình các em khiến thầy - trò gần gũi, gắn bó mật thiết hơn tạo nên không khí GD trở nên chan hòa, thân thiện hơn hẳn so với những năm trước đó.

60 năm qua, những lớp giáo viên chúng tôi, ai còn thì cũng ít nhất đã trên dưới tám mươi, có dịp chiêm nghiệm hiệu quả thiết thực cách bồi dưỡng cán bộ, giáo viên qua trại hè 1958, như bước khởi đầu đổi mới căn bản GD-ĐT.

Nguyễn Quang Chuyên

Tin tiêu điểm