Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 25/2/2018 20:24

Thanh tra huyện An Dương (Hải Phòng):

Trả lại cha mẹ học sinh 1,5 tỷ đồng

Trường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải PhòngTrường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng

GD&TĐ - Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng thu các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh có nhiều sai phạm với số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra huyện An Dương Phạm Hải Nam cho biết: Thực hiện Quyết định số 4058/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện An Dương về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018.

Tại trường Tiểu học Đặng Cương, đoàn đã phát hiện việc quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 có nhiều sai phạm với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu trả lại cha mẹ học sinh số tiền thu không đúng quy định như: Tiền kỹ năng sống; tiền hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chuyên đề giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp; học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ (của Trung tâm Đặng Tuấn); tiền bảo hiểm toàn diện (Công văn số 1002/SGDĐT-TTr ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định: Không đưa vào khoản thu của nhà trường, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu); các khoản tạp phí (dùng chi cho lao động, bảo vệ, hỗ trợ chuyên môn, tăng giờ, tăng buổi,…) không được phép thu theo Công văn số 1002/SGDĐT-TTr ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định)… tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trường Tiểu học Đặng Cương đã tiến hành mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác dạy, học, lắp đặt, sửa chữa một số hạng mục: Bàn ghế học sinh lớp 1, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa, tủ nhôm kính, tủ đựng bình nước, mua máy chiếu, ốp trần tường nhựa 6 phòng học dãy nhà 2 tầng cũ, sửa chữa mái tôn khu nhà cấp 4,…

Qua kiểm tra một số tài liệu (hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu, giấy đề nghị thanh toán và một số tài liệu liên quan) do Hiệu trưởng cung cấp, việc thanh toán, tạm ứng thanh toán không được quản lý, theo dõi vào hệ thống sổ sách kế toán của Nhà trường, giấy đề nghị của bên cung cấp chưa được nhà trường ký, đóng dấu duyệt chi hoặc ký nhận đã thanh toán. Như vậy, chưa có căn cứ xác định được việc Nhà trường đã chuyển tiền cho nhà cung cấp.

Toàn bộ tiền thu, chi trong tháng hè trong năm học không được Trường Tiểu học Đăng Cương quản lý, theo dõi vào hệ thống kế toán, vi phạm quy định Điều 13, Điều 26, Luật Kế toán năm 2015; mục 1, phần thứ 3, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Nhà trường sử dụng khoản tiền 200 triệu đồng, do Công ty DOME chuyển lại bằng tiền mặt có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, trong việc quản lý, minh bạch tài chính; sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền đã thu của phụ huynh học sinh.

Các khoản thu triển khai theo Biên bản họp cha mẹ học sinh đầu năm học được in sẵn danh mục các khoản thu, mức thu thể hiện chưa thấy được sự bàn bạc thống nhất với cha mẹ học sinh.

Các khoản huy động không thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh, trái với quy định tại Điểm 2, Điều 7 quy chế thực hiện công khai đối với cơ chế của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 979/SGDĐT- KHTC ngày 11/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Giáo viên dạy trực tiếp tiếng Anh, không bố trí tiết tiếng Anh có yếu tố nước ngoài như kế hoạch triển khai với cha mẹ học sinh.

Nhà trường đã mượn danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để chi thanh toán tiền ủng hộ mua sắm cơ sở vật chất, toàn bộ cơ sở vật chất này đều không quản lý, theo dõi vào sổ sách kế toán tài sản nhà trường, vi phạm quy định Điều 13, Luật Kế toán năm 2015.

Các sai phạm trên là rất nghiêm trọng, để xảy ra các sai phạm trên trách nhiệm thuộc về cấp ủy, Chi bộ, Ban Giám hiệu đã thống nhất quy trình triển khai mức thu các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 chưa đúng quy định.

Trực tiếp là Hiệu trưởng trong quá trình tổ chưc thực hiện đã không phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quy định về thu, chi tài chính, xã hội hóa giáo dục; thực hiện không đúng các quy định về vận động, quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh.

UBND huyện An Dương đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng và khiển trách Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương.

Theo Thanhtra.com.vn

Tin tiêu điểm