Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 19/1/2015 19:11

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 trong ngành Giáo dục

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 trong ngành Giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Giám đốc các sở GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Giám đốc các đại học, học viện và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.

Theo đó, yêu cầu Ngày Sách Việt Nam lần thứ này phải huy động được sự tham gia của cộng đồng với các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày Sách Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

Nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 gồm: Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học;

Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa;

Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn;

Các hình thức tổ chức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên;

Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam, các cuộc thi gắn liền với các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên và các phong trào do Bộ GD&ĐT phát động trong năm 2015.

Được biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2015. Hoạt động chính được tổ chức trọng tâm từ ngày 18/4 đến ngày 23/4/2015.

Lập Phương