Kết nối

Tính toán lại định mức số lượng GV/lớp phù hợp với chương trình mới

HẢI BÌNH - 10:03 20/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để chuẩn bị cho triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, năm 2018, Bộ GD&ĐT đã giao cho Trường ĐH Kinh tế Quốc dân nghiên cứu định mức lao động kinh tế kỹ thuật của giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kết quả nghiên cứu cùng với việc rà soát thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong thời gian qua sẽ là căn cứ để Bộ GD&ĐT tính toán lại định mức số lượng giáo viên trên một lớp phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới (trong đó có cả đối tượng giáo viên dạy môn ngoại ngữ, tin học ở cấp tiểu học).

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc