Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 15/1/2019 06:35

Tính tiền làm thêm?

Tính tiền làm thêm?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên Tin học dạy ở cấp tiểu học. Tôi đã dạy đủ số tiết theo quy định là 23 tiết/tuần. Tuy nhiên, nhà trường có phân công tôi đảm nhiệm phần mềm cơ sở dữ liệu EQMS. Xin hỏi, tôi làm thêm công việc như vậy thì có được tính tiền làm thêm theo Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hay không? Nguyễn Đức Tín (nguyentin***@gmail.com)

Trả lời: Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính không hướng dẫn chế độ trả lương thêm giờ với công việc như bạn nêu. Mà chỉ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, bạn có thể nghiên cứu kỹ Điều 3 của Thông tư quy định về nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ.

Tại Khoản 6, 7 Điều này có nêu: Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: Thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn không thuộc đối tượng được tính tiền lương dạy thêm giờ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Theo chúng tôi, bạn nên nghiên cứu kỹ quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nếu trong quy chế có quy định các công việc được hưởng tiền làm thêm (chẳng hạn như công việc của bạn) thì nhà trường sẽ có trách nhiệm giải quyết quyền lợi chính đáng cho bạn.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm