Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 17/6/2015 08:15

Tình nguyện ở lại dạy học vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp lâu năm

Tình nguyện ở lại dạy học vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp lâu năm

GD&TĐ - Hỏi: Tôi đã công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Quảng Trị được 5 năm và đã được hưởng đầy đủ phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hiện tôi đã làm đơn tình nguyện ở lại vùng khó để dạy học cho các em học sinh dân tộc và đã phòng GD&ĐT đồng ý bằng văn bản. 

Vậy trường hợp của tôi tình nguyện ở lại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để công tác thì có được hưởng phụ cấp lâu năm hay không? – Bùi Văn Hiền (buihien***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 5 của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau: 

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn. Cụ thể:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn tình nguyện ở lại dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn vẫn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo quy định hiện hành nhưng không tiếp tục được hương phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sỹ Điền