Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

GD&TĐ - 09:35 17/04/2019
Cần hiểu đúng về thi thăng hạng giáo viên trong các cơ sở GD Cần hiểu đúng về thi thăng hạng giáo viên trong các cơ sở GD

Trả lời: Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Thông tư liên tích số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên Bộ gồm Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập, thì giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II.

Còn về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, theo Điều 3 Thông tư số: 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn: Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Cơ sở GD có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Bình luận của bạn đọc