Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 10/9/2017 18:35

Tiếp tục dạy học ở vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi được điều động về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để dạy học đã được 5 năm. Lẽ ra năm học 2017 – 2018, tôi đủ điều kiện được chuyển về trường cũ, nhưng cấp trên vẫn yêu cầu tôi ở lại. Như vậy là đúng hay sai? – Nguyễn Thị Thúy (nguyenthuy***@gmail.com).

* Trả lời:

Trước hết, bạn cần xem lại quyết định luân chuyển công tác của bạn có thời hạn là bao nhiêu năm để đối chiếu.

Trong trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Như vậy nếu bạn đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền