Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 29/3/2017 15:13

Tiền lương đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tính thế nào?

Tiền lương đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tính thế nào là câu hỏi luôn khiến nhiều người băn khoăn.

Tien luong di lam ngay Gio To Hung Vuong tinh the nao? - Anh 1

Tiền lương đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được tính thế nào?

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 rơi vào thứ năm ngày 6/4, người lao động sẽ được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, sẽ có người lao động trong các đơn vị không được nghỉ. Vì vậy, chế độ tiền lương đối với những người lao động sẽ khác nhau.

Cụ thể, theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ Luật Lao động năm 2012, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ như ngày Giỗ tổ Hùng Vương thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, nếu cộng thêm lương ngày, người lao động đi làm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được hưởng lương 400%.

Còn theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp làm thêm vào ban đêm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền làm thêm được hưởng sẽ là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Đối với người lao động đi làm vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương nhưng được nghỉ bù vào ngày khác thì người lao động được trả tiền lương làm thêm giờ ở mức 200% tiền lương một ngày.

Bên cạnh chế độ tiền lương làm thêm giờ, tùy vào doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể cũng như loại hợp đồng lao động, người lao động sẽ được thưởng thêm.

Lưu ý, mức tiền lương trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Người sử dụng lao động được khuyến khích trả lương cao hơn mức quy định của luật.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Theo M.Anh
Giao Thông

Tin tiêu điểm