Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 10/11/2017 09:17

Trường Đại học Hà Tĩnh:

Tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo

Tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo

GD&TĐ - “Giới thiệu và tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh” là chương trình tập huấn do Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Trong chương trình, các chuyên gia đến từ GIZ và Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về biến đổi khí hậu và thích ứng biến đổi khí hậu đồng thời lựa chọn khu vực thiệt hại do biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh để đánh giá thực trạng. Giới thiệu hệ sinh thái, các dịch vụ hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái; Thảo luận nhóm về nhận dạng các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong 4 ngày tập huấn, các học viên được đi thực tế để lựa chọn hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái, đánh giá ảnh hưởng và xác định các giải pháp CCA/EbA, xác định môn học phù hợp nhất để lồng ghép CCA/EbA và Phát triển chương trình đào tạo cho môn học lồng ghép CCA/EbA trong lý thuyết và thực hành.

Minh Thư