Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 16/9/2017 12:52

Thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV).

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác BHYT, ngành Giáo dục đã phối hợp với ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội tích cực triển khai công tác BHYT cho HSSV và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số lượng HSSV tham gia BHYT tăng đáng kể từ khoảng 85% số HSSV tham gia BHYT năm học 2013-2014 lên 92% năm học 2016-2017. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT chưa cao (khoảng 80%), nguyên nhân chủ yếu là do tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho HSSV ở một số nhà trường còn hạn chế và công tác BHYT chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận HSSV chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHYT; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHYT chưa thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tăng cường tuyên truyền giáo dục cho HSSV và cha mẹ học sinh chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn HSSV và cha mẹ học sinh tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Tham mưu đề xuất UBND các cấp về mức hỗ trợ BHYT đối với HSSV từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

Xem chi tiết Công văn TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT