Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 7/2/2017 07:00

Thời gian tập sự được hưởng 85% tiền lương

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi hỏi về chế độ tiền lương đối với công chức - viên chức đang tập sự như thế nào ạ? Tôi nghe nói 6 tháng tập sự được hưởng 85% tiền lương, sau khi hết tập sự người tập sự có được chi 15% còn lại không ạ?

Hệ số lương của tôi hiện tại là 1.86, vậy bao lâu tôi mới được lên hệ số lương và lên bao nhiêu ạ? - Nguyễn Thị Mộng Thu (mongthutvnvq***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, có nêu: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, thời gian 6 tháng tập sự của bạn được hưởng 85% tiền lương là đúng với quy định hiện hành. Hết thời gian tập sự bạn sẽ được hưởng 100% tiền lương và bạn sẽ không được chi 15% như trong thư bạn đề cập.

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, có nêu: Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Như vậy, theo thư bạn viết, bạn được xếp lương 1,86 chứng tỏ bạn đang hưởng lương theo trình độ đào tạo là trung cấp. Căn cứ vào quy định nêu trên thì sau 24 tháng (2 năm) thì bạn sẽ được nâng một bậc lương lên 2,06.

Sỹ Điền

Thuong (17/10/2018 10:45:44 AM)

Tôi thi tuyển dung vào mầm non.hợp đồng theo thông tư 06.tôi tốt nghiệp đai học.hiện tôi đang tập sự 6 tháng. Hưởng lương 85% của hệ số 1,86.vậy hết thời gian tập sự lương của tôi la bao nhiêu