Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 25/1/2015 05:25

Thời gian được hưởng các chế độ thai sản sau khi nghỉ sinh

Thời gian được hưởng các chế độ thai sản sau khi nghỉ sinh

GD&TĐ - Tôi là giáo viên tiểu học của một trường công lập. Hiện tôi đang nghỉ chế độ thai sản được 2 tháng. Mặc dù tôi đã nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội.

Vậy sau thời gian bao lâu thì tôi được hưởng chế này? Nếu tôi muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ 6 tháng có được không? Nếu được thì tôi được hưởng những quyền lợi gì? – Trương Lệ Thủy (lethuy***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản như sau:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 nêu trên, sau 3 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ theo quy định, nhà trường nơi bạn công tác phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thai sản cho bạn theo quy định hiện hành.

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 35 của Luật này như sau: Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu bạn muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ chế độ thai sản thì phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

Sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên; Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động; Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Trong trường hợp nếu bạn đủ điều kiện đi làm trước thời hạn quy định về chế độ nghỉ thai sản và được Hiệu trưởng nhà trường đồng ý thì ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 31 của Luật này (áp dụng theo Khoản 2 Điều 36 của Luật này).

Sỹ Điền