Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 26/1/2015 21:44

Thời gian đi tập huấn được quy đổi ra tiết dạy

Thời gian đi tập huấn được quy đổi ra tiết dạy

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học. Trong năm học, tôi được hiệu trưởng cử đi tập huấn chuyên môn tại Phòng GD&ĐT. Vậy thời gian đi tập huấn của tôi có được quy đổi ra tiết dạy hay không? – Nguyễn Thị Huệ (nguyenhue***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 1 Điều 6 của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Còn tại Điều 11 của Quy định trên quy định về việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy như sau:

Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

- Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức.

- Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

- Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.

- Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ các quy định trên và theo thư bạn viết, bạn được Hiệu trưởng phân công tham gia công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT tổ chức, do đó, thời gian này bạn sẽ được quy đổi ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền