Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 10/3/2017 07:07

Thời gian bị tạm đình chỉ công việc sẽ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Ở trường tôi không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho giáo viên trong thời gian bị đình chỉ công việc. Như vậy là đúng hay sai? Nếu sai thì giáo viên phải làm gì để đòi lại quyền lợi cho mình? - Trương Thảo Nhi (truongthaonhi***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 29 Thông tư số: : 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn:

- Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

- Người lao động bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

- Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu người lao động được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong thời gian giáo viên đang bị tạm đình chỉ công việc thì việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là đúng với quy định hiện hành. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn đình chỉ bạn được đi làm trở lại thì sẽ được đóng bù bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành nêu trên.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm